"Dacă poţi să-ţi trăieşti viaţa cu iubire, bucurie şi umor, atunci ai învins!"

Editia XXII-a Colocviului International de Fizica

“Evrika! – Cygnus – Fizica si tehnologiile moderne”

invitatie
2016.02.25.Evrika.Invitatie

INSTRUCŢIUNI PENTRU REDACTAREA LUCRĂRILOR

TITLUL LUCRĂRII (Times New Roman, 14 pt., bold, centrat)
  Prenume NUME , Prenume NUME 
 Instituţia, localitatea, ţara,  Instituţia, localitatea, ţara
 Rezumat: Rezumatul va fi scris în una din limbile: română, engleză sau franceză şi va fi amplasat sub denumirea instituţiei la 10 mm. Rezumatul va avea între 4 şi 6 rânduri, 11 pt., italic, cu aliniere stânga – dreapta.
 Cuvinte cheie: După un rând liber, sub rezumat, vor vi indicate maxim 8 cuvinte cheie, 11 pt., italic, cu aliniere stânga – dreapta, separate prin virgulă.
 1. Instrucţiuni
Documentul de faţă este aranjat astfel încât să poată fi utilizat ca model. De asemenea, el este un şablon pe care se poate lucra în mod direct prin înlocuirea paragrafelor corespunzătoare.
Formatul paginii (Page Setup): A4 (Paper Size), Portrait (Orientation), Top 2 cm, Bottom 2 cm, Left 2 cm, Right 2 cm. Paginile nu trebuie numerotate.
Întreaga lucrare se va redacta la un rând, utilizând fontul Times New Roman, 12 pt., cu aliniere stânga – dreapta.
 2. Titlul
Titlul se scrie cu majuscule, 14 pt.,bold, centrat.
 3. Autorii.
La un centimetru sub titlu se scrie autorul (autorii): Prenume, NUME; font 12 pt., bold, centrat. După un rând liber este precizată instituţia (instituţiile) în care activează autorul (autorii), font 11pt., centrat.
 4. Textul lucrării
Textul lucrării se scrie la 2 rânduri libere sub cuvintele cheie, cu caractere 12 pt., cu aliniere stânga – dreapta. Volumul lucrării nu trebuie să depăşească 6 pagini.
Părţile principale ale lucrării vor fi introduse prin titluri numerotate cu cifre arabe, bold. Se va lăsa un rând liber deasupra acestora. Titlurile şi paragrafele vor începe la 0,6 cm faţă de marginea textului.
Figurile, diagramele şi tabelele vor fi inserate cât mai aproape de prima referinţă pe toată lăţimea foii, centrat. Referinţele pentru bibliografie se vor face între paranteze dreptee, regular, iar pentru figuri tabele şi relaţii matematice între paranteze rotunde. Numărul de ordine şi legenda figurilor (dacă este cazul) vor fi scrise sub figură, centrat, , iar pentru tabele deasupra lor, aliniat dreapta.
Relaţiile matematice vor fi centrate, cu fontul din textul de baza, cu variabilele italice, numerotate si mentionate in text. Numărul de ordine se va trece în paranteze porunde şi va fi aliniat dreapta.
Bibliografia va fi scrisă la sfârşitul articolului şi va fi numerotată cu cifre arabe. Textul va fi aliniat stânga, la 0,6 cm de la marginea paginii. Titlurile articolelor, cărţilor şi lucrărilor din bibliografie vor fi scrise italic.
 Menţiuni
Comitetul de organizare a Colocviului nu va publica lucrările care nu respectă prezentele instrucţiuni.
 Bibliografie
  1. Boişteanu, D., Lecţia de fizică, Natura, nr. 4, 1996.
  2. Mihăescu, C., Fizica şi tehnologiile moderne, Ed. C. H. BECK, Bucureşti, 2012.